Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Jak działa dofinansowanie?

W ramach nowej perspektywy Unijnych dofinansowań została stworzony Popytowy System Finansowania, polegający na przekazywaniu dofinansowania na rzeczywiste potrzeby szkoleniowe Firmy. W ramach jego funkcjonowania powstała Baza Usług Rozwojowych, na której są publikowane szkolenia, realizowane przez firmy szkoleniowe. Firma starająca się o dofinansowanie sama musi złożyć wniosek o dofinansowanie i po jego otrzymaniu wybrać w bazie usług rozwojowych interesujące jej Pracowników szkolenia.

Kto może korzystać?

Projekt skierowany jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie Polski) i ich pracowników, w tym właścicieli i kadry zarządzającej, w tym również osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Z Projektu zostały wyłączone województwa mazowieckie i pomorskie.

Czego dotyczy dofinansowanie?

Przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (szkoleniowe lub doradcze) a wiec usługi mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost umiejętności, wiedzy, kompetencji społecznych przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Jaka jest wartość dofinansowania?

Poziom dofinansowania jednej usługi nie przekracza co do zasady 50% kosztów takiej usługi (np. szkolenia). Zwiększenie poziomu dofinansowania nawet do 80% możliwe jest przy spełnieniu preferencyjnych, które zostały ściśle określone w ramach RPO i odrębne dla poszczególnych województw.

Od czego zależy przyznanie dofinansowania?

Przyznanie dofinansowania jest zależne od wskazanego przez IZ RPO Operatora (firmy zewnętrznej wybranej przez PARP do obsługi wniosków), decyduje przede wszystkim kolejność złożenia kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w określonym w naborze terminie (pula środków jest ograniczona). Ważne jest prawidłowe wypełnienie wniosku i załączników zamieszczanych bezpośrednio przez danego Operatora.

Co się dzieje gdy uzyskam akceptację wniosku?

  • Firma podpisuje Umowę wsparcia z Operatorem( firma zewnętrzna wybrana przez PARP do obsługi wniosków).
  • Przedsiębiorca zakłada konto i loguje się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
  • Z Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) Przedsiębiorca wybiera, szkolenia, i zapisuje się na szkolenie poprzez portal.
  • Przesłać formularze przedsiębiorcy i/lub pracowników karty usług, zapis na usługę.
  • Przesłać formularze przedsiębiorcy i/lub pracowników karty usług, zapis na usługę.
  • Przedsiębiorca bądź zgłoszony przez niego pracownik bierze udział w szkoleniu.
  • Po szkoleniu uzupełnić ocenę szkolenia na portalu Usługi Rozwojowe.
  • Dofinansowanie nastąpi na podstawie bonów lub refundacji kosztów usługi rozwojowej w zależności od rozwiązań przyjętych w danym województwie.

Oblicz wysokość dofinansowania

*
*


Jesteś zainteresowany?
Skontaktujemy się z Tobą

*
*
*
*
*

*Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Dowiedz się więcej i sprawdź jakie wsparcie Ci oferujemy.
Infolinia edukacyjna - szkolenia
Infolinia
801 258 566
Infolinia edukacyjna - szkolenia
E-mail
szkolenia@altkom.pl